این دستگاه کنترل آیپد را با فکر کردن ممکن می‌کند

این-دستگاه-کنترل-آیپد-را-با-فکر-کردن-ممکن-می‌کند.j23

این دستگاه کنترل آیپد را با فکر کردن ممکن می‌کند